Program 

16. září 2017 Hybrálec
19:00 
PSÍ MATKA 
_

23. září 2017 Vojslavice
19:00 PSÍ MATKA 
_

25. září 2017 DNK Jihlava
19:00 PSÍ MATKA 
_

4. října 2017 kavárnička v Domě Gustava Mahlera
19:00 PSÍ MATKA 
_

15. října 2017 Jemnice
19:00 Hrnečku vař

_

30. října 2017 DNK Jihlava
19:00 Poker bez esa

_

rezervace vstupenek na tel: 604 880 804